De kinderchiropractoren bij Chiropractie Mulder in Waalwijk en Tilburg richten zich op een gezonde wervelkolom en goed functionerend zenuwstelsel bij baby's en kinderen.

Rugproblemen bij kinderen herkennen

Zeven eenvoudige stappen waarmee u vroegtijdig eventuele rug- ofwel wervelkolomproblemen bij uw kind kunt waarnemen. Constateert u een van deze punten, laat een chiropractor naar uw kind kijken.

  1. Laat uw kind rechtop staan. Hebben beide schouders niet dezelfde hoogte, dan kan dit een aanwijzing voor een rugprobleem zijn.
  2. Merkt u herhaaldelijk dat bijvoorbeeld de zoom van uw dochter's rok niet recht hangt, dan kan dat duiden op scheefstand van de rug van uw kind.
  3. Laat uw kind met ontbloot bovenlijf vanuit een rechte stahouding vooroverbuigen. De armen hangen daarbij ontspannen af. Er is sprake van een rugprobleem als de spieren aan de ene kant van de wervelkolom meer samentrekken dan aan de andere kant.
  4. Uw kind heeft mogelijkerwijs een probleem aan het bewegingsapparaat wanneer de ene schoen sneller aan één kant is afgesleten dan de andere.
  5. Van nature staat het hoofd recht op het lichaam. Bemerkt u dat het hoofd van uw kind veelvuldig overhelt, dan kan dit op een storing van de nekwervels wijzen.
  6. Als uw kind de armen evenwijdig langs het lichaam houdt, dienen de vingertoppen van beide armen dezelfde reikwijdte te hebben. Zo niet, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door een probleem in de wervelkolom.
  7. Om te kunnen nagaan of de heupen van uw kind op gelijke hoogte staan, legt u uw handen daarop. Zijn de heupen ongelijk dan wordt deze ongelijkheid veelal veroorzaakt door een bekkenscheefstand.